Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice.

Acest site este operat de SC ADE UNLIMITED DESIGN SRL, termenii si conditiile de procesare a datelor intra in vigoare la data de 25 Mai 2018 si raman valabile pana la stergerea integrala de catre SC ADE UNLIMITED DESIGN SRL a tuturor datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. SC ADE UNLIMITED DESIGN SRL si angajatii acestora vor respecta cerintele legislatiei privind protectia datelor si se vor conforma in baza prevederilor oricarei solicitari sau instructiuni date celeilalte parti, care se datoreaza in mod direct cerintelor legislatiei privind protectia datelor.

CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Detalii personale cum ar fi: Nume Prenume
Detalii de contact cum ar fi: Adres de livrare, număr de telefon mobil/fix, adresă de email.

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte terte persoane.